Phoniro Kundetræf i Silkeborg

Igen i år var Phoniro’s kunder repræsenteret ved det årlige kundetræf. Denne gang var det Silkeborg kommune der var vært.
Kundetræffet har til formål at dele erfaringer og komme med ønsker om nyudvikling samt at se på hvad der er af nyheder siden sidst.
Deltagerne var repræsenteret af både de brugere der sidder med administration og af de medarbejdere på hjælpemiddeldepoterne der montere låseenhederne i det daglige.

nyhet dk 2 mars