LARM


Ger möjlighet till central administration och övervakning av larmhändelser och drift i realtid. För trygghetslarm i både eget och särskilt boende.

TRYGGHETSLARM FÖR SÄRSKILT BOENDETRYGGHETSLARM FÖR SÄRSKILT BOENDE

TRYGGHETSLARM FÖR EGET BOENDETRYGGHETSLARM FÖR EGET BOENDE

LARMHJÄLPMEDELLARMHJÄLPMEDEL

 

ruta nodsandareNÖDSÄNDARE